Drogerie ARTIK - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.drogerie-artik.cz, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (drogerie-artik) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 20% DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání – viz výše.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává 
  • pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem a kompletním příslušenstvím), aby bylo schopné dalšího prodeje. Při vrácení zboží zajistěte následující:

  • přiložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz (a jakou formou – bankovním převodem, osobní převzetí, poštou). 
  • na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a způsob, jakým chcete vrátit peníze (převodem na váš účet nebo hotově). Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, vrací se vždy jen cena zboží. 
  • zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře 

 

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku! 
Po obdržení takto vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů, ale zpravidla obratem zákazníkovi vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží k zákazníkovi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Převzetí zboží

  • DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena. 
  • Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel. 
  • Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.
Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Každý zákazník drogerie-artik má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. drogerie-artik je povinen vyřídit reklamaci nejpozději od 30 dnů od jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
neodborným použitím zboží 
mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením 
poškození ohněm a jinými živly 

Dále nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou 
neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci 
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentace 

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

Zboží pošlete na adresu uvedenou na faktuře. Ke zboží přiložte průvodní dopis s vaši adresou, telefonem a stručným vysvětlením jak a čím k závadě došlo nebo zboží doručte osobně.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!